top of page

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

מידע  כללי –  חברת  אקירה סאן יארד  בע"מ

  

ברוך  הבא לאתר האינטרנט המופעל ומנוהל על ידי חברת אקירה סאן יארד בע"מ )להלן: "מסעדת קיטו קאטו" ו/או   "אנו" ו/או  "החברה") ו/או  מי   מטעמה   ו/או   מטעם   מי   שבשיתוף   פעולה עימה. )להלן: "האתר"(.

המונחים: "אתה" ו/א ו "לך" ו/א ו "הנך" בתנא י השימוש להלן - הכוונה הי א לכל אדם ו/או גו ף ו/או ישות הנכנסת ו/או המשתמשת באתר (להלן: "אתה" ו/או "המשתמש")

כניסתך לאת ר והשימוש בו מבטאים את הסכמתך ואישור ך לאמו ר בתנא י השימוש ובמדיניות

הפרטיות המפורטים להלן. מסירת המידע באתר תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים ואינה נובעת מחובה חוקית למסור את המידע.  אם  אינך מסכים לתנאי השימוש  ולמדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו. על פי זכותך החוקית, מתחייבת החברה למחוק את המידע לגביך ממאגר המידע מיד ובסמוך למסירת דרישתך למחיקה ממאגר  המידע  לכתובת  דוא"ל:  Kittokattotlv@gmail.com

 

כל המפורט בתנאי שימוש במסמך זה , נוספים ומתווספים על תנאי השימוש של ספק מערכות הזמנת המשלוח שלנו בכתובת הבאה: -https://www.wix.com/restaurant/terms-of-use ומתעדכנות מעת לעת https://www.wix.com/restaurant/privacy

 

מסעדת קיטו קאטו רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר  ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על כל השינויים שנעשו בהם.

תנאי  השימוש  ומדיניות  הפרטיות  מנוסחים  בלשון  זכר,  מטעמי  נוחות  בלבד,  אולם  הם  מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

 

אתר זה נועד בין היתר להזמנת משלוחים ו-"Takeaway" ממסעדת קיטו קאטו. הנך מאשר כי הנך משתמש באתר זה על פי שיקול דעתך המלא, לשימוש אישי בלבד. אין להשתמש באתר זה לשימושים מסחריים ללא  אישור  של  חברת  אקירה סאן יארד  בע"מ.

 

הנך מתחייב להשתמש באתר לשימושך בלבד, להזמנת משלוחים ו Takeaway- לעצמך  או  מי שנתן  לך  את  כוחו,  ולא  לבצע  אף  פעולה  העשויה  להיות  עוינת  באתר  או  באמצעותו.

 

תנאי השימוש באתר   

1.  קניין רוחני   

 המונח "תוכן" ו/או  "תכנים" בתנאי שימוש אלו כוללים כל טקסט, קול, תמונה הקיים באתר וכן  כל  שילוב  שלהם,  עיצובם,  עריכתם,  ודרך  הצגתם.

אתר מסעדת קיטו קאטו ותוכנו הינם קניינה של מסעדת קיטו קאטו ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו למסעדת קיטו קאטו את הרשות להשתמש בהם. כל זכויות הקניין וזכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים וסימני המסחר, בין אם רשומים ובין אם לא, שייכים למסעדת קיטו קאטו  ו/או לצדדים שלישיים כאמור. למשתמש אין ולא תהיה כל זכות באתר/או בתוכן המוצג באתר.

 

 

הנך רשאי להשתמש באתר ו/א ו בתכנים המצויים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר ולמטרות אחרות, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש  ובכתב  של  מסעדת קיטו קאטו ובכפוף  לתנאי  ההסכמה  (אם  וככל  שיינתנו):

 

 1. הנך  רשאי  להשתמש  באתר   ו/או  בתכנים  למטרות  פרטיות  ואישיות  בלבד.  אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר  ו/או בתכנים לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה כאמור  לצורך שימוש  אישי ופרטי.  בכלל זה אין להעתיק, להפיץ  , לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להחכיר,  להשאיל או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות אחרים, כל  חלק  מהאתר  ובכלל  זה  מהתכנים  בכל  דרך  או  אמצעי  שהם.

 2. אין לקשר לדפי ו/או תכני האתר ("קישור עמוק"), למעט לדף הבית של האתר. כמו כן, אין לערוך  קישור  לאתר  (לרבות  קישור  לדף  בית) מכל  אתר  המכיל  תכנים  פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או הפליה, מנוגדים לחוק או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק וכן אין לערוך קישור לאתרים המתחרים, במישרין או בעקיפין עם פעילותה של מסעדת קיטו קאטו.

 3. אין להעלות או לשדר לאתר או להשתמש בהתקן כלשהו, תוכנה, התקני מחשוב או כל אמצעי אחר, כדוגמת וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו ב' המזיקים או העלולים להזיק לאתר ו/או לעת הדעת לרבות אך לא רק להתערב או לנסות להתערב בפעילות הנורמאלית של האתר או לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להעמיס באופן בלתי סביר על האתר או שיש בה משום הפרה של זכויות של צדדים שלישיים; או יש בה כדי להסוות את מקור המידע המועבר דרך האתר.

2. סימני מסחר

תנאי שימוש אלו אינם מעניקים לך רשות כלשהי להשתמש בשמה של מסעדת קיטו קאטו ובסימני המסחר האחרים (בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים) בהם היא עושה שימוש, לרבות בלוגו, בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מסעדת קיטו קאטו.

 

 

​3. העדר אחריות

 

 1. השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. הנך מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסעדת קיטו קאטו ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותיך ודרישותיך, היותם מלאים, נכונים,  או  מדויקים.

 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסעדת קיטו קאטו  ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר נקי מפגמים  ו/או  שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואינה אחראית להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן מסעדת קיטו קאטו אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, ברם תפעל ככל יכולתה על מנת  לשמור על אבטחת המידע באתר.

 

4. הגבלת חבות  

בשום מקרה, אלא אם נדרש הדבר על ידי חוק שאינו ניתן להתניה, או שהוסכם כך בכתב, מסעדת קיטו קאטו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו לכל תוצאה שתנבע מהשימוש  באתר או מהסתמכות עליו ועל התכנים המצויים בו לרבות נזקים  ותקלות (בחומרה  ובתוכנה). מסעדת קיטו קאטו לא תשא באחריות כלשהי בגין אובדן או נזקים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, אובדן הכנסות, רווחים ו/או נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, אגביים ו/או לדמי נזק עונשים בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת.

 

​5. אי  מתן  שירות  והפסקת  גישה  לאתר   

מסעדת קיטו קאטו, רשאים לא לכבד הזמנה שנעשתה במידה ואיננה עומדת, או קיים ספק ביכולתה לעמוד, בתנאים הכרחיים של מחיר מינימלי, אזור חלוקה המאושר  על ידה, תשלום וודאי (בין אם  במזומן או בין אם באשראי),  או יכולת המסעדה לעמוד בהזמנה. במידה והזמנה בוטלה, אין הלקוח זכאי לפיצוי כלשהו.  

מסעדת קיטו קאטו רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש משירותיה אם לא יעמוד, או יהיה קיים ספק אם עמד,  באחד מהתנאים שבהסכם זה. חסימת המשתמש תהיה ללא מתן התראה או הסברים מראש או בדיעבד.

מסעדת קיטו קאטו עושה את מלוא מאמצה שהאתר יהיה זמין, אמין, מאובטח ומהיר. אין החברה אחראית על פגיעה באחד ו\או יותר מהמאפיינים האלה, בין אם בשליטתה של החברה ובין אם לא. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את האתר או כל חלק מהאתר לכל פרק זמן שהוא לצורך  ביצוע שדרוגים ושינויים ללא ידוע לקוחותיה, כוח  עליון.

 

מסעדת קיטו קאטו שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה מראש, להפסיק, להשהות או להגביל את גישתך לכל או לחלק מהאתר.

 

 

6. מדיניות ביטול עסקה   

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 א. לקוח יהא רשאי לבטל עסקה, ללא חיוב, במידה וחזר בו לאחר הקלדתה של ההזמנה ושליחתה באתר, ובטרם אושרה העסקה – במקרה כזה, יפנה הלקוח בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות באתר ויודיע על ביטול העסקה תוך פירוט פרטיו, לרבות מ ס' ת.ז.

ומלוא פרטי העסקה שהוזמנה על ידו. 

 

 1. בכפוף  לאמור בסעיף ג' להלן, לקוח יהא רשאי לבטל עסקה, ללא חיוב, במידה וחזר בו לאחר  הקלדתה  של  ההזמנה  ושליחתה  באתר,  ולאחר  שהעסקה  כבר  אושרה  (גם  אם  טרם נשלח אליו אישור עסקה לדואר האלקטרוני)– במקרה כזה, ביטול העסקה ייעשה אך ורק  באמצעות פניה  טלפונית  ישירה  לנציגי  החברה  בה  יודיע  על  רצונו  לבטל  את  העסקה.

 2. ביטול עסקה שאושרה והחזר כספי בגינה יתבצעו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ובהתאם להוראותיו של חוק הגנת הצרכן התש מ"א-1981, הקובע, בין היתר, כי בכל אחד

מן המקרים הבאים לא תתבטל עסקה ולא ישולם החזר כספ י: במקרה בו ביטול העסקה נוגע ל"טובין  פסידים"  (מוצרים  שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או שעלולים להתקלקל עד החזרתם) ; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; וטובין ערכם  נמוך  מ – 50  ₪.

 1. לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק או מי מטעמו, למקום  עליו יודיע הספק ללקוח.

 

7. שינויים באתר

מסעדת קיטו קאטו רשאית, מעת לעת, לסגור, להשהות ולבצע שינויים באתר לרבות בתכנים המוצגים בו, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן  זמני,  ללא  מתן  הודעה  מראש.  הנך  מסכים לכך כי אין ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסעדת קיטו קאטו בהקשר זה.

 

8. שיפוי​

הנך מתחייב לשפות את מסעדת קיטו קאטו, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת  תנאי שימוש.

 

 9. סמכות שיפוט

 

 על השימוש באתר זה  יחולו אך ורק דיני  מדינת  ישראל. הסמכות  המקומית  תהא  לבית  המשפט  בתל  אביב.

 

10. הסכמה

 

בעצם עריכת ההזמנה ואישור התנאים דנן, מביע המשתמש הסכמתו לכל התנאים וההגבלות  המפורטות לעיל ולהלן, אשר מהווים תנאי להזמנתו. לא תתקבל כל טענה של משתמש כי לא  קרא את התנאים המפורטים במסמך זה באתר ולתנאי הפרטיות ו/או כי לא הופנתה תשומת לבו  לתנאים ולמידע קודם עריכת ההזמנה.

 

 11. התיישנות

 

מוסכם בזאת על דעת המשתמש, כ י בתוך 35 ימים מיום ביצוע ההזמנה לא יהיה זכאי להגיש  כנגד החברה כל תביעה שהיא, בין על פי התקשרותו החוזית עם החברה ובין בנזיקין, ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לחודש בלבד, בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-9081.

 

 12.   מידע לצורך התקשרות

בכל שאלה או הערה הנוגעות למדיניות זו או לאתר, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בדוא"ל: Kittokattotlv@gmail.com.

 

 

מדיניות הפרטיות

מסעדת קיטו קאטו מכבדת את פרטיות המשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו מסבירה למשתמש, בין היתר, איזה מידע נאסף אודותיו, כיצד נאסף המידע ואיזה שימוש נעשה במידע זה.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 

 

1. המידע אותו אנו אוספים ומטרות האיסוף:   

מידע אישי הנוגע למשתמש  –  בחלקים מהאתר מסעדת קיטו קאטו תבקש  ממך  לספק  פרטים אישיים כדוגמת שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת, מיקום, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת העסקה וגביית התשלום עבור אספקת השירות.

 

מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – כדוגמת כתובת אינטרנט  IP Address)), סוג דפדפן, דפים שנצפו, שירותים שעניינו אותך, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים ועוד.

השימוש במידע שנאסף יעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו. הן המידע האישי הנוגע אליך והן מידע שאינו אישי לא יימסרו לכל גורם אחר מלבד חברת מסעדת קיטו קאטו וזאת לצורך המטרות המפורטות להלן, אך יוחזק גם על ידי חברה חיצונית המספקת למסעדת קיטו קאטו שירותי תמיכה טכנית מרחוק  ושירותי מיחשוב. המידע שאינו אישי הנוגע  אליך .

שימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות אחרות  

מסעדת קיטו קאטו נעזרת בטכנולוגיות כגון עוגיות"- (cookies) לצורך איסוף מידע אודות משתמש. עוגיות הינן קובץ טקסט, הנשלח אל המחשב שלך ומעניק לדפדפן שלך זיהוי ייחודי . מסעדת קיטו קאטו עושה שימוש בקבצי עוגיות וטכנולוגיות אחרות על מנת לשפר את איכות השירות שלה, לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש ובכלל זה האופן בו המשתמש מבצע חיפוש. בנוסף, מסעדת קיטו קאטו עשויה להתיר לצדדים שלישיים להציב עוגיות על גבי המחשב שלך. העוגיות של הצדדים השלישיים דומות לעוגיות של מסעדת קיטו קאטו, אולם הן מגיעות משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, (כגון המפרסמים שלנו ושותפים נוספים), אשר משתמשים בעוגיות על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר. באפשרותך לבחור שלא לקבל עוגיות, בין אם הגיעו ממסעדת קיטו קאטו ובין אם מצדדים שלישיים. לשם כך אנא העזר בקובץ ה"עזרה" בדפדפן הרשת שלך, יחד עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצי עוגיות.

2. כיצד אנו עושים שימוש במידע 

מסעדת קיטו קאטו ומי מטעמה משתמשים במידע הנאסף לצורך גבייה, דיוור ישיר של תכנים שיווקיים ומסחריים, שמירה על קשר עם הלקוח ומתן שירות, ניהול המכירות, ולרבו ת ביצוע  הפעולות כדלקמן:

 

 1. לשפר,  לייעל  ולהתאים  את  האתר,  התכנים  והשירותים  המוצגים  בו,  לצרכיך והעדפותיך האישיות ולזר ז את הליך הזמנת השירו ת באמצעות האת ר בעסק ה נוכחית ועסקאות עתידיות.

 2. צרכי גביית התשלום מהמשתמש על השירות שזומן ממסעדת קיטו קאטו וסופק על ידה.

 3. מטרות סטטיסטטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות.

 4.  בדיקת אפקטיביות האתר בקרב לקוחות החברה.

 5.  כדי ליצור עימך קשר בין אם על ידי מסעדת קיטו קאטו ובין על יד מי מטעמה לשם אספקת השירות  ו/או לצורך השלמת ההתקשרות עם הלקוח. מובהר כי בהזמנה דרך המערכת ובהכנסת כתובת אימייל לחברה הזכות לשלוח דיוור אלקטרוני ישיר לדיוור  ישיר  של  תוכן  מסחרי ופרסומות.

 6. מטרות  חוקיות  אחרות,  כל  עוד  הזהות  האישית  שלך  אינה  נחשפת  באמצעו ת שימוש שכזה.

 

 3. הגבלות על השימוש במידע   

 

מסעדת קיטו קאטו לא תעש ה שימוש במידע איש י הנוגע למשתמש שלא למטרות המנויות מדיניות זו, ללא קבלת הסכמת המשתמש, למעט במקרים הבאים:

 1. אם הפר המשתמש את תנאי השימוש של האתר.

 2. אם  מסעדת קיטו קאטו תקבל  צו  שיפוטי המחייב גילוי מידע אישי אודות המשתמש.

 3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין מסעדת קיטו קאטו  ו/או  בינך  לבין  מי  מלקוחותיה של  מסעדת קיטו קאטו (בעניין  הנוגע להתקשרותך  עם  מסעדת קיטו קאטו).

 4. בכל מקרה בו מסעדת קיטו קאטו תידרש לעשות כן על פי דין.

 5. לשם  מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות בין אם קשורות למסעדת קיטו קאטו ובין אם לאו.

 6. במקרה בו הבעלות במסעדת קיטו קאטו ו/או באתר תועבר לגורם אחר.

 7. לשם  הגנה  על  הזכויות והנכסים של מסעדת קיטו קאטו/או המשתמשים האחרים באתר.

 4. חומר פרסומי ושיווקי  

המשתמש נותן בזאת להנהלת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו וכן הודעת טקסט לטלפון הנייד שמסר לחברה במסגרת התקשרותו עימה, זאת באמצעות דיוור ישיר. הנהלת האתר מתחייבת כי בכל פנייה באמצעות דיוור ישיר יצויינו הפרטים להלן: הודעה על פנייה בדיוור ישיר, זהות בעל מאגר המידע ומס' מאגר המידע הרשום כפי שנמסר לחברה מטעם הרשות למשפט וטכנולוגיה שליד משרד המשפטים, והמקור ממנו  התקבל  המידע. ביטול  ההסכמה יעשה בהודעה בכתב להנהלת האתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

 

5. אבטחת מידע   

מסעדת קיטו קאטו הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים משמעותיים לאבטחת מידע. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ושרתי מסעדת קיטו קאטו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מסעדת קיטו קאטו אינה מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים אלו, להיכנס ולעשות שימוש במידע לצורך מטרות  לא ראויות,  לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.

 

 

גלישה מהנה!

bottom of page